Search

Aanmeldprocedure

Bent u enthousiast geworden over onze school en wilt u uw kind aanmelden? Dan kunt u contact opnemen met de directie via 0599-671206, of dewegwijzer@ckcdrenthe.nl. We maken dan een afspraak voor een intakegesprek. Het gesprek voeren we het liefste met u als ouders en uw zoon of dochter. Zo kunnen we ook direct kennismaken met uw kind, en kan uw zoon of dochter de school ook zien. Tijdens het gesprek vragen we u kort te vertellen over uw kind en uw verwachtingen van de school. Wij geven u meer informatie over de school en u en uw kind krijgen een rondleiding. U kunt het kindcentrum dan in bedrijf zien.

Na het gesprek krijgt u de aanmeldingsformulieren mee. Als u deze heeft ingevuld, dan kunnen we over gaan tot inschrijving. U ontvangt altijd een bevestiging van de inschrijving.

Enkele weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht van groep 1 contact met u op. U kunt dan een afspraak maken om kennis te maken met de leerkracht. Tevens kunt u dan afspraken maken rondom wenochtenden voor uw kind. Uw kind start normaal gesproken op de dag nadat hij of zij 4 jaar oud wordt.

 

In dit document beschrijven wij hoe wij binnen ons bestuur omgaan met de aanmelding, toelating en weigering van kinderen op onze kindcentra.